Oude-Tonge DOET 2017

Oude-Tonge DOET ,  Zaterdag 14 April 2018

We weten dat er in Oude -Tonge mensen zijn die niemand om zich heen hebben om eens een klusje te doen of gezellig een praatje te maken, voor die mensen willen we deze dag organiseren! Vraag gerust hulp!
Wilt u helpen? Geef u dan ook op.
Tevens is iedereen die zin heeft in een kopje koffie of een praatje van harte welkom in
Aktivia. Kom langs !!!!

 

Oude-Tonge DOET staat open voor iedereen, al dan niet betrokken bij de Hervormde Gemeente van Oude-Tonge.
We hopen natuurlijk van harte dat u/jij zich aanmeldt voor deze dag!
aanmelden kan vóór 9 april bij Wijnand Meijer, tel. 643604
Of per e-mail: oudetongedoet@hervormdoudetonge.nl

Heeft u een klusje of wenst u hulp of vindt u een bezoekje gezellig dan kunt u zich
aanmelden vóór 9 april bij Mirjam Westdorp, tel. 643869
Of per e-mail: oudetongedoet@hervormdoudetonge.nl