20 jaar Uzon

Vrijdag 17 april j.l. hebben wij Ds. Bela Szold met zijn echtgenote Margot en Ds. Barna Ungvari, met echtgenote Judith en dochter Rebeka in Oude-Tonge verwelkomd. Zij kwamen speciaal over uit Roemenië om met ons stil te staan bij de 20-jarige band van onze gemeente met die van Uzon. Ook wilden zij graag aanwezig zijn bij het officiële afscheid van werkgroepcommissielid Gerrit Groenendijk, met wie ze in de loop van die 20 jaar veel contact hebben gehad.

Het werd een mooie avond. Er was een terugblik op 20 jaar Uzon, ondersteund met mooie beelden, diverse sprekers voerden het woord waaronder voorzitter Arie Klem, commissielid  Cor Buscop, de beide predikanten en tenslotte loco burgemeester Lokker. Hij bleek opmerkelijk goed op de hoogte te zijn van de situatie in Transsylvanië, het gebied waarin Uzon ligt. Ook prees hij de inzet van Gerrit voor Uzon en in de kerkenraad en maakte hij bekend dat Gerrit daarom benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een uitgebreid verslag hiervan heeft inmiddels in de plaatselijke kranten gestaan. 

Zaterdag werden er weer goederen ingezameld en daar waren deze keer de beide predikanten ook aanwezig. Zondag waren Ds. Barna en zijn gezin nog in ons midden en kreeg hij de gelegenheid het woord te richten tot de gemeente van Oude-Tonge. Hij bracht allereerst de dank over van alle gemeenteleden van Uzon, voor het vele werk en de goederen die de gemeente van Oude-Tonge in de loop van de tijd verzonden heeft. Ds. benadrukte dat de communicatie in 20 jaar veel is verbeterd door e-mail, maar dat het toch wel heel nodig blijft om elkaar regelmatig te ontmoeten. Daarom nodigde hij de gemeente hartelijk uit eens in Uzon te komen kijken. Na de dienst kreeg de gemeente de gelegenheid hen te ontmoeten in het koor van de kerk onder het genot van een kopje koffie. Ds. Barna overhandigde hierbij een prachtig schilderij van de kerk van Uzon aan de kerkenraad voor in de consistorie. Aan de commissie leden werd vervolgens houten afbeeldingen van diezelfde kerk overhandigd als dank voor hun inzet. 

Inmiddels zijn beide predikanten weer thuis in Roemenië en ligt de jubileumavond alweer een week achter ons.

Gerrit wees in zijn reactie op de onderscheiding en alle lovende- en dankwoorden naar Boven. "t Is Israëls God, Die krachten geeft. Daarom komt Hem alleen de dank toe!"