Update

Update Noorderlicht augustus 2017

Zelfstandig verder
Zondag 2 juli was een bijzondere zondag in het bestaan van Noorderlicht. Allereerst vierden we die zondag dat we 5 jaar bestonden. In de tweede plaats vierden we dat we als zelfstandige wijkgemeente binnen de hervormde gemeente van Rotterdam-Centrum verder mochten. In de derde plaats werden er ouderlingen en een diaken bevestigd. In deze feestelijke dienst waren diverse gemeenteleden van Oude Tonge aanwezig. Mooi dat zo de jarenlange verbondenheid zichtbaar werd!
De afgelopen jaren zijn we - mede met behulp van uw gebed en steun - gegroeid naar een zelfstandige gemeente,. We hopen de komende jaren zelf nieuwe gemeenten te helpen op te starten. Zodat Gods kerk in Rotterdam verder zal groeien en het Koninkrijk van God meer en meer zichtbaar zal worden!
Nadat Mendy Vis bij het Leger des Heils is gaan werken, waren we op zoek naar een nieuwe diaconale werker. We zijn blij dat we die gevonden hebben in Hans Paauwe. Zo kunnen we extra inzetten om mensen te helpen in de wijken rondom ons kerkgebouw. Per 1 augustus is Hans officieel begonnen. We hopen dat met zijn ondersteuning alleen maar meer Noorderlichters zich gaan inzetten voor de medemens vanuit de liefde van Christus.
We willen u en uw gemeente ook van harte Gods zegen wensen - ook met behulp van een nieuwe predikant.

Namens Noorderlicht,

ds. Niels de Jong