Noorderlicht zelfstandig

Noorderlicht verder als een zelfstandige gemeente

Het was een bijzondere mijlpaal: in februari heeft de Algemene Kerkenraad van Rotterdam-Centrum namelijk besloten dat Noorderlicht als een zelfstandige wijkgemeente verder mag. De Algemene Kerkenraad had voldoende vertrouwen dat de leden van Noorderlicht deze (financiële en geestelijke) verantwoordelijkheid zouden kunnen dragen.

Bij Noorderlicht zijn we God heel dankbaar voor alles wat er is gebeurd. Waar bij de start in 2012 ca. 20 mensen betrokken waren, zijn er in het voorjaar van 2017 ca. 300 mensen betrokken bij Noorderlicht (en ook ongeveer zoveel kerkgangers iedere week). Ruim 30% van de mensen was niet (meer) betrokken bij kerk en/of geloof voordat ze bij Noorderlicht aanhaakten. Voor de rest hebben allerlei studenten, ex-studenten en christenen die voor werk nieuw in de stad zijn komen wonen, een plek gevonden bij Noorderlicht. Ook hebben we allerlei mensen in moeilijke omstandigheden kunnen helpen – praktisch of met tijd/gebed.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente van Oude-Tonge ons gesteund – met gebed, geld en praktische hulp. Daar zijn we heel dankbaar voor. Een oud gebruik uit het Nieuwe Testament werd zo werkelijkheid: bestaande gemeenten helpen jonge gemeenten te starten en mettertijd op eigen benen te gaan staan.

Als Noorderlicht hopen we in de toekomst ook weer andere nieuwe gemeenten te gaan helpen om te gaan starten. In de hoop en verwachting dat steeds meer mensen bereikt zullen worden met het goede nieuws van Jezus Christus, en die gekruisigd en opgestaan.

We willen u nogmaals heel hartelijk danken voor het feit dat uw gemeente dit mede mogelijk heeft gemaakt! We zijn blij dat we met een groepje uit Noorderlicht op 8 april 2016 wat terug konden doen door aan te haken bij Oude-Tonge Doet om zo eens wat 'terug' te doen. Ten slotte nog een kleine verandering bij Noorderlicht. Mendy Vis - die u wellicht een keer gezien hebt - is bij het Leger des Heils gaan werken (ze blijft betrokken bij Noorderlicht als gemeentelid overigens) en Hans Paauwe neemt haar werk over. We zijn blij dat we zo snel iemand bereid hebben gevonden om leiding te geven aan het diaconale werk.

 

ds. Niels de Jong

maart 2017