Meeluisteren

De zondagse diensten beginnen 's morgens om 10:00 en 's avonds om 18:00 uur.
In deze diensten staan de lofprijzing en woordverkondiging centraal. Wij nodigen u en jou van harte uit om deze diensten met ons mee te vieren!

Alle diensten vanuit onze kerk kunnen ook live meegeluisterd worden via:  www.kerkdienstgemist.nl

Geen live uitzendingen meer via YouTube