Meeluisteren

De zondagse diensten beginnen 's morgens om 10:00 en 's avonds om 18:00 uur. In deze diensten staan de lofprijzing en woordverkondiging centraal. Wij nodigen u en jou van harte uit om deze diensten met ons mee te vieren!

Alle diensten vanuit onze kerk kunnen ook live meegeluisterd worden via de website kerkdienstgemist.nl. Ook terugluisteren van opnames is hier mogelijk.