Kerkrentmeesters

Algemene gegevens
Adres kerkgebouw: Kerkring 1, 3255 AH Oude-Tonge
Postadres: Mercuriuslaan 5, 3255 TV Oude-Tonge
Bankrekening: NL28 RABO 0352 2006 34

 

Het college van kerkrentmeesters bestaat per januari 2020 uit:

Ouderlingen-kerkrentmeester:  
P.A. (Paul) Dogterom           
Voorzitter
A.M. (Anton) Terwoert         Vice-voorzitter   
A.J. (Arie Jan) Heij
Secretaris
J.J. (Jaap) van Burg penningmeester
Mevr. A.L.M.(Marieke) de Jong-Koppenaal  
Mevr. A.F.(Anja) de Penning-Struijk     
 
M.N.J. (Martijn) Buscop  
   
   

Het college van kerkrentmeesters kunt u bereiken via de contactpagina op deze site, (kies voor kerkrentmeesters).

Taken:
De taak van het College van Kerkrentmeesters is het beheren van de stoffelijke belangen van de Gemeente met als hoofddoel het in stand houden van de erediensten. Dat houdt in de praktijk in dat het zorg draagt voor de gebouwen en medewerkers, maar ook voor de daarmee samenhangende financiële middelen.

Enkele taken wat nader bekeken:
Onderhoud kerkgebouw
In overleg met monumentenwacht jaarlijkse inspectie van het gehele gebouw en na ontvangst van het rapport van de monumentenwacht het (laten) uitvoeren van de nodige reparaties.
In overleg met deskundigen opstellen van een meerjarenplan voor groot onderhoud, dat weer de basis is voor het verkrijgen van de nodige subsidies.

Onderhoud Pastorie
Groot onderhoud vindt plaats tijdens de vacature tijd.

Financiën
Het jaarlijks inzamelen van de vrijwillige bijdrage via de Aktie Kerkbalans, de kerkrentmeesters
begeleiden deze aktie en verwerken de gegevens in een financieel overzicht dat regelmatig in het gemeenteblad Koinonia gepubliceerd wordt.

Opstellen begroting en jaarrekening.

Het beheren van de financiën.

Daarnaast wordt – in overleg met de kerkenraad- het collecterooster vastgesteld.

Personeelszaken
Het college treedt ook op als werkgever, dus salarissen, pensioenen en verzekeringen moeten worden geregeld en besproken.

Algemeen
Het meewerken aan het tot stand komen van het beleidsplan.
Het bijhouden van registers van de gemeente: o.a. Doop-, Belijdenis-, en Huwelijksregister.
Het beheren van het kerkarchief.