Kerkenraad

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Oude-Tonge bestaat uit dominee Kreuk, 7 ouderlingen en 5 diakenen.

Drie ouderlingen maken als ouderling-kerkrentmeester tevens deel uit van het college van kerkrentmeesters.

Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt gevormd door A. Bevelander (voorzitter), ds. M. Kreuk (vice voorzitter), M. Strijdhorst (Assessor) en H.D. Bouter (scriba).

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen wijk, klik hier voor de verdere wijkindeling.

De kerkenraad kunt u bereiken via de contactpagina. Kies kerkenraad als u een mail wilt sturen naar de kerkenraad of één van de ouderlingen, kies diaconie als u een mail wilt sturen naar de diaconie of één van de diakenen. 

De kerkenraad bestaat uit:

 

Kerkenraad   Algemeen email-adres:
scriba@hervormdoudetonge.nl
 
Predikant      
Ds. M. (Marco) Kreuk Kerkring 22, 3255 AH 641374
m.kreuk@kliksafe.nl
Ouderlingen      
H.D. (Dirk) Bouter Van Halenstraat 48, 3255BN 06-22616850

dirk_bouter@hotmail.com


W.(Wijnand) Meijer

Saturnuslaan 76, 3255TR

643604

w.meijer@hervormdoudetonge.nl
J.J. (Jeroen) van Nieuwaal Melkweg 55, 3255 TE 651544 j.vannieuwaal@hervormdoudetonge.nl

Ouderling-kerkrentmeesters
     
       
P. (Paul) Dogterom Capelleweg 58, 3255LB 06-22782922 p.a.dogterom@solcon.nl
       
Jeugdouderling      
C.J. (Chrisjan) Visscher Stationsweg 13, 3255 BL 701046
jeugdouderling@hervormdoudetonge.nl
Diakenen   Algemeen email-adres:
diaconie@hervormdoudetonge.nl
 
       
C. (Kees) Hokke, secretaris Mariniersweg 36, 3255 VG 640914 c.hokke@gmail.com
L.(Leendert) Boender Trumanstraat 10, 3255XM 06-30924084 penningmeesterdiaconie@hervormdoudetonge.nl
L.J.(Leon) van Gurp
voorzitter
Langeweg 37, 3255LJ 06-42998784 leonvangurp@online.nl
M.(Menso) Strijdhorst Van Halenstraat 31, 3255BN 642361 menso.strijdhorst@solcon.nl

 

 

 

 
Moderamen kerkenraad
Het dagelijks bestuur van de kerkenraad vanaf 1 jan. 2020 bestaat uit:

  • Preses: A. Bevelander
  • Assessor: M. Strijdhorst
  • Scriba: H.D. Bouter
  • Vice voorzitter: Ds. M. Kreuk