Kerkenraad

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Oude-Tonge bestaat uit dominee Kreuk, 7 ouderlingen en 5 diakenen.

Drie ouderlingen maken als ouderling-kerkrentmeester tevens deel uit van het college van kerkrentmeesters.

Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt gevormd door C.W. Buscop (voorzitter), A.Bevelander (vice-voorzitter), ds. M. Kreuk (accessor) en A.M. Terwoert (scriba).

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen wijk, klik hier voor de verdere wijkindeling.

De kerkenraad kunt u bereiken via de contactpagina. Kies kerkenraad als u een mail wilt sturen naar de kerkenraad of één van de ouderlingen, kies diaconie als u een mail wilt sturen naar de diaconie of één van de diakenen. 

De kerkenraad bestaat uit:

 

Kerkenraad   Algemeen email-adres:
scriba@hervormdoudetonge.nl
 
Predikant      
Ds. M. (Marco) Kreuk Kerkring 22, 3255 AH 641374
m.kreuk@kliksafe.nl
Ouderlingen      
A. (Arjen) Bevelander Blokseweg 2, 3256 LB
Achthuizen
06-51528013
a.bevelander@hervormdoudetonge.nl
H.D. (Dirk) Bouter Van Halenstraat 48, 3255BN 06-22616850
dirk_bouter@hotmail.com
J.J. (Jeroen) van Nieuwaal
W.(Wijnand) Meijer
Melkweg 55, 3255 TE
Saturnuslaan 76, 3255TR
651544
643604
j.vannieuwaal@hervormdoudetonge.nl
w.meijer@hervormdoudetonge.nl

Ouderling-kerkrentmeesters
     
       
P. (Paul) Dogterom Capelleweg 58, 3255LB 06-22782922 p.a.dogterom@solcon.nl
A.M. (Anton) Terwoert,
Capelleweg 16, 3255LB 642616 scriba@hervormdoudetonge.nl
Jeugdouderling      
C.J. (Chrisjan) Visscher Stationsweg 13, 3255 BL 701046
jeugdouderling@hervormdoudetonge.nl
Diakenen   Algemeen email-adres:
diaconie@hervormdoudetonge.nl
 
       
C. (Kees) Hokke, secretaris Mariniersweg 36, 3255 VG 640914 c.hokke@gmail.com
M.C. (Rinus) de Vos
Biermansweg 2, 3255 LZ 651430
rinusdevos@kpnplanet.nl
L.(Leendert) Boender Trumanstraat 10, 3255XM 06-30924084 leendert-boender@live.nl
L.J.(Leon) van Gurp
voorzitter
Langeweg 37, 3255LJ 06-42998784 leonvangurp@online.nl
M.(Menso) Strijdhorst Van Halenstraat 31, 3255BN 642361 menso.strijdhorst@solcon.nl

 

 

 

 
Moderamen kerkenraad
Het dagelijks bestuur van de kerkenraad vanaf 1 jan. 2020 bestaat uit:
    • Preses        : A.Bevelander
-    Assessor        : ?
-    Scriba        : A.M.Terwoert
    • Vice voorzitter    : Ds.M.Kreuk