Zondag 27 september
10.00 uur    Ds. M. Kreuk, bediening Heilige Doop
18.00 uur    Ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 29: 1 en 5
n.m.    Ps 106: 1

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Evangelisatiewerk

Kinderoppas
Ellen van der Linde, Eveline Bouter, Helene Kreuk, reserve: Ruth

Medeleven
Vorige week werd dhr. J. Maten, Wilhelminastraat 6, opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland. Dhr. Maten kampt al jarenlang met een tumor in zijn longen, maar ook lijdt hij aan COPD. Er werd gevreesd voor zijn leven. Gelukkig mocht zijn situatie stabiliseren. Mooi is wat hij met de weinige woorden die hij spreken kon, getuigde: de Heere is mijn Herder! Wat is het gelukkig dat wij steeds op die Herder mogen zien, dan zal het ons aan niets ontbreken. Laten wij samen steeds Gods aangezicht zoeken, opdat dhr. Maten, en ook zijn vrouw en kinderen Gods zegen mogen ontvangen. Onlangs kreeg ook dhr. M.C. de Vos, Biermansweg 2, slecht bericht uit het ziekenhuis. Ook bij hem is een tumor aangetroffen in zijn longen. Er wordt onderzoek verricht om te zien of er een behandeling mogelijk is. Wat een klap. Even staat alles stil. Positief is dat er geen uitzaaiingen zijn gezien. Laten wij voor en met onze broeder de Vos, en allen die bij hem horen, bidden om Gods ontferming, in deze spannende periode.

Welkom
Afgelopen zondag mochten we de familie Hoogmoed welkom heten in onze gemeente. Zeer binnenkort hopen Edwin en Gerdine, samen met hun kinderen Evelien, Leander, Jasmijn en Lucas, de intrek te nemen in hun nieuwe woning aan de Wiekenas 5 in de Molenpolder. Onlangs gaven zij aan dat zij zich graag bij onze gemeente willen aansluiten. We vinden dit heel fijn, en we hopen van harte dat jullie goede en gezegende jaren mogen beleven in ons midden! Gelukkig is Oude-Tonge niet helemaal onbekend. We hopen van harte dat jullie je snel thuis zullen voelen alhier. Belangrijk is hierin de zegen en nabijheid van de HEERE. De eeuwige God zij u een woning! (Deuteronomium 33:27).

Catechisaties
In de jongste groep zijn we begonnen met de letter F van Feest. Wat maakt een feest voor ons gevoel tot een feest? Vertelt de Bijbel ons hier ook iets over? Wat is een goed christelijk feest? In groep twee startten we met een heel serieus onderwerp. We waren toe aan de letter O van Oordeel. Een woord dat in de Bijbel best vaak terugkomt. Wat zégt de Bijbel eigenlijk precies over dit thema? Behalve over het oordeel dat alle mensen eenmaal wacht, staat er ook zoiets als ‘oordeel niet, opdat je niet veroordeeld wordt’. Delen wij ook wel eens oordelen uit? Groep drie bezint zich op de geboden. Het eerste gebod kent iedereen: u zult geen ándere goden voor Mijn aangezicht hebben! Wat zijn de afgoden van onze tijd? Het boekje van de oudste groep (Op zoek naar het antwoord) bevat een vraag die behoorlijk actueel is: Wie zegt dat ik discrimineer? Black lives matter, brand in kamp Moria, het vreemdelingen- en vluchtelingen-vraagstuk is elke dag in het nieuws. Kan het zijn dat ook wij wel eens discrimineren? Ik zie sterk uit naar onze gesprekken. Jullie ook? Welkom, aanstaande maandag weer!
Verkondiging
Zondag voor het eerst in lange tijd, Deo Volente, weer een Doopdienst. Wat zal het groot zijn om het water weer te zien vloeien. Laten we bidden om de openbaring van Gods heerlijkheid! Zondagavond maken we een sprong naar zondag 33. Daar gaat het over de belangrijke vraag wat nu een echte bekering inhoudt. Ik weet dat meerderen van ons zich die vraag stellen. Ben ík wel echt bekeerd? Helemaal niet erg om jezelf die vraag te stellen. Zondagavond hopelijk een antwoord. Laten we bidden: Spreek HEERE, want Uw gemeente luistert!

Met een hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Doopdienst
Aanstaande zondag hopen we het sacrament van de Doop te bedienen aan drie jonge kinderen van de gemeente. Met het oog op de verwachte belangstelling, willen we de gemeente verzoeken om zich voor het bijwonen van deze doopdienst in te schrijven, via de website van onze gemeente. De mogelijkheid tot inschrijving staat open tot woensdagavond.

Verkiezing van ambtsdragers
In de afgelopen maanden is binnen de kerkenraad een tweetal vacatures ontstaan, namelijk in het ambt van diaken en van ouderling. Om in deze vacatures te voorzien, willen we op woensdag 28 oktober een ambtsdragers-verkiezing houden. Met het oog hierop willen we de gemeente verzoeken om namen in te dienen van personen die u geschikt acht, om in het ambt van diaken of ouderling te dienen. De namen kunnen schriftelijk en ondertekend worden ingediend, bij de scriba van de kerkenraad, tot uiterlijk volgende week zaterdag 3 oktober. Ook willen we de gemeente verzoeken de verkiezing van ambtsdragers in uw gebeden te gedenken.

Dagboekje
Elk jaar geeft de GZB een dagboek uit: Een Handvol Koren. Iedere (dag)pagina biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. De meditaties worden samengesteld door predikanten, zendingswerkers en door mensen die bij het jeugd- en jongerenwerk betrokken zijn. Elke schrijver stelt overdenkingen samen voor twee weken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte of thema. Het dagboekje kost € 12,50 (Houd u het geld alvast gereed) en is te bestellen bij R.C.M. Huijsmans, telefoonnummer 0649918484 of ja.ik.geloof.in.god@gmail.com. Als u het boekje afgelopen jaar via de zendingscommissie hebt ontvangen, dan komen we zonder tegenbericht weer langs om het dagboekje te brengen.

Verjaardagfonds
Over de maanden mei t/m augustus mocht Petra Fase voor het verjaardagfonds in totaal €475,25 ontvangen (waarvan €34,95 aan collectebonnen). Heel hartelijk dank!

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving 2 keer €20,-  voor de kerk, €40,- voor waar het meest nodig, en €50 (waarvan €25,- voor de kerk en €25 voor waar het meest nodig). Heel hartelijk dank!

Zondag 20 september
10.00 uur    Ds. M. Kreuk, opening winterwerk
18.00 uur    Ds. T.W. van Bennekom, Goes

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 28: 4, 5
n.m.    Ps 105: 1

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. GZB familie de Groot

Kinderoppas
Marjolijn Klem, Benedicte Kreuk, Rianne de Vos, reserve: Joanne

Medeleven
Zondag deden we voorbede voor de familie Maliepaard, Jupiterhof 34. De jongste zuster van Jennie is ernstig ziek. En Theo heeft al enige jaren te maken met een ziekte die zijn oogspieren belaagt. Gelukkig kan dit met medicijnen nog wel worden tegengaan, maar de verschijnselen keren telkens terug. Laten we de familie Maliepaard gedenken in onze gebeden.

Welkom
Enige tijd geleden is David Bijlo komen wonen aan de Kruisweg 4. David is voor ons geen onbekende. Omdat hij in ons midden vrienden had wonen, raakte hij betrokken bij onze jeugdvereniging en was hij ook op zondag al vaak in ons midden. Nu hij zich dan dicht bij Oude-Tonge heeft gevestigd, wil hij zich graag bij onze gemeente aansluiten. We zijn hier blij om en heten David hartelijk welkom! We wensen jou van harte veel goede en gezegende jaren toe.

Bijbelkring
Omdat ik niet op tijd was met het reserveren van Diakonia kan de Bijbelkring op donderdag 17 september helaas niet doorgaan.

Catechisaties
Maandag beginnen de catechisaties weer. Als het goed is, heeft iedereen een uitnodiging in de bus gekregen. We zien uit naar leerzame ontmoetingen!

Belijdeniscatechese
De belijdenisdienst op 23 augustus ligt nog vers in het geheugen. Wat was het goed om die dag samen te zijn. Ik hoop dat het velen van jullie en u heeft geïnspireerd. Er zijn veel redenen te noemen die ons dringen om de Naam van de Heere Jezus te belijden. Wij geloven niet in het wilde weg, maar op goede gronden. Over die goede gronden wil ik het graag met jullie hebben, in de belijdeniscatechese. Ongeveer twintig bijeenkomsten in de winterperiode die aanbreekt. We willen beginnen op dinsdag 22 september. We komen dan samen in de bovenzaal van Activia (niet zoals eerder vermeld in Diaconia), vanaf 20.00 uur. Wees welkom!

Zoektocht
Op verzoek van het jeugdwerk-team zal ik zondag aandacht geven aan het jaarthema ‘Zoektocht’. Uitgangspunt is de geschiedenis van de roeping van de jonge Samuel (I Sam 3:1-10). Terwijl de HEERE het verlorene zoekt om dat te redden, en daarom ook de jonge Samuël roept, moet Samuël op zoek, om de HEERE te leren kennen. Het gelukkige is: wie zoekt, die vindt. Kom ook!

Met een hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Zoektocht
Hoi, zit je op de basisschool? Kom dan op zaterdag 19/9/2020 naar de startdag van het jeugdwerk. We gaan luisteren en leuke dingen doen en op ‘Zoektocht’. Diakonia 9.50-12.00 uur. Groetjes van alle juffen en meesters van het jeugdwerk.

Start zondagschool- en clubwerk
DV zaterdag is de start-dag van het winterwerk. Daarna zullen alle clubs- en catechese-groepen weer bij elkaar komen. Om dit allemaal volgens de richtlijnen te kunnen doen, zijn er diverse maatregelen getroffen. Doordat de clubs en de zondagsschool meerdere ruimtes kunnen gebruiken, kan de leiding voldoende afstand houden tot uw kind(eren). De activiteiten voor kinderen in de leeftijd 12+ worden zoveel mogelijk in Diakonia georganiseerd. Er zijn middelen om de handen te ontsmetten aanwezig en aan het einde van de activiteit worden de tafels schoongemaakt. Mocht uw kind verkoudheidsklachten hebben of is er iemand in het gezin met koorts? Houdt u dan uw kind thuis.

Zondagschool
Hallo jongens en meiden. Na een lange periode van geen zondagsschool en de vakantie is het gelukkig weer mogelijk om te beginnen met de zondagsschool. De eerste keer zal zijn op zondag 20 september. Waarschijnlijk zal  het gewoon in Aktivia worden gehouden. Als dit nog verandert dan wordt dit  in de zondagsschool-app gezet. Natuurlijk willen we ons houden aan de regels van het RIVM. De tijd is als vanouds van 14.00 uur – 15.00 uur. Iedereen is weer van harte welkom! De leiding

Vrouwenochtend
Woensdag 23 september start onze vrouwenvereniging in Diakonia. Het jaarthema van de Hervormde Vrouwenbond is dit jaar "Wees wijs". De komende maanden zullen we ons verdiepen in het boek Prediker. Deze eerste keer staat Bijbelstudie 3 uit de Hervormde Vrouw van juli/augustus op het programma. De inloop is vanaf 9.15 uur en 9.30 uur gaan we van start. Om 11.30 uur sluiten we af. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden noodzakelijk! Aanmelden kan bij Gerdine tot dinsdag 22 september 18.00 uur (641374 of g.kreuk@kliksafe.nl). We gaan proberen  een stukje uit te zenden van het programma tijdens de vrouwenochtend, dus stem af op Kerkdienstgemist als u/jij niet aanwezig kunt zijn. We hopen op een gezegende ochtend. Een hartelijke groet van Alinde, Gerdine en Marian.

Uzon
Zaterdag 19 september zamelen wij kleding in voor  Uzon op ons inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Van 9.30 uur tot 11.30 uur staan wij klaar om uw schone, goed bruikbare kleding in ontvangst te nemen. Natuurlijk moeten we daarbij wel de regels vanwege het Coronavirus opvolgen. Omdat de ruimte voor de loods beperkt is (maximaal 3 auto's) vragen we u vriendelijk alleen te komen en uw bezoek kort te houden. De werkgroep

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving €20,-  voor de kerk. Heel hartelijk dank!

Zondag 13 september
10.00 uur    Prop. R.P. Hoogenboom, Woerden
18.00 uur    Ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 26: 1 en 4
n.m.    Ps 104: 1

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Onderhoud kerkgebouw

Kinderoppas
Marieke de Jonge, Annelien Hokke, Marieke van der Sluijs, reserve: Rianne

Medeleven
Verscheidene leden van onze gemeente ondergaan behandelingen vanwege hun ziek-zijn. Laten we hen gedenken in onze gebeden.

Jubileum
Op vrijdag 18 september hopen Aat en Gré Heemes, Saturnuslaan 68, te gedenken dat zij die dag 50 jaar getrouwd mogen zijn. Wat bijzonder dat u dit wordt gegeven! De liefde is een wonder als ze mag ontstaan, en ze is een nog groter wonder als ze mag stand houden, en dat wel zoveel jaren lang. Het is genade van God, een geschenk uit de hemel. Bovendien mocht u samen de kinderzegen ontvangen, met intussen ook al kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen daarbij. U kent de vreugde die daarin ligt, en die telkens weer in uw hart wordt uitgestort.  Kracht en gezondheid is uw deel, werken uw lust en uw leven. Wel heeft Gré de laatste jaren te maken met rugklachten, wat niet eenvoudig is. Maar de HEERE geeft u kracht om te dragen. En wat wel het allermooiste is: samen mag u zich zeer betrokken weten op de HEERE en Zijn Woord en dienst. Dat woord op de kaart is u uit het hart gegrepen: ‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen dan zal Hij je paden recht maken’ (Spreuken 3:5-6). Als je zo samen mag weten dat een mens niet beter doet dan op het Woord van de HEERE te letten, en je daardoor te laten leiden, dan mag je ook ontvangen wat we onlangs hoorden in de kerk: dagen, om het goede te zien! (Ps 34:13). En als dan het oog ook mag worden geopend voor dé Goede, voor de Heere Jezus Christus Die zondaren redt, als onze gedachten en gebeden naar Hem uitgaan, dan is er hoop in het hart, wat er ook gebeurt. Mocht die hoop u steeds vervullen! Een heel fijne dag en nog vele goede jaren gewenst.

Ouderavond catechese
Op maandag 14 september willen we, kort voor het seizoen begint, een speciale avond houden voor ouders van catechisanten. We willen dan graag met u in gesprek over het hoe en waarom van catechese, over de inhoud van de lessen en over de manier waarop de betrokkenheid bij de catechese kan worden gestimuleerd. Wees allemaal hartelijk welkom, vanaf 20.00 uur in Diaconia.

Bijbelkring
Op donderdag 17 september zou ik graag weer een keer Bijbelkring houden. In Diaconia is er ruimte genoeg om afstand te bewaren en elkaar toch te ontmoeten. Volgens mij hadden we uit ons boekje van het afgelopen jaar het laatste hoofdstuk nog niet behandeld. Dat is hoofdstuk acht en gaat over Nehemia 13:15-31. Misschien kunnen we dan gelijk overleggen over de vraag welk Bijbelboek we dit jaar zouden willen behandelen. Wees allemaal hartelijk welkom! 20.00 uur.

Marriage-course
Deze zomer kreeg ik een alleraardigst boekje in handen. Het heet ‘Twaalf dingen die je moet weten voor je gaat trouwen’, en is geschreven door Gary Chapman (die bekend is van zijn boek over de vijf talen van de liefde). Het boekje richt zich op stellen die nog niet zo lang zijn getrouwd en natuurlijk ook op mensen die zich een huwelijk hebben voorgenomen. Het boekje stelt allerlei belangrijke vragen aan de orde, en is verrassend praktisch van aard. Ik geloof dat dit boekje werkelijk een hulpmiddel kan zijn voor iedereen die de relatie met zijn huwelijkspartner van groot belang acht en er graag aan wil werken. Omdat er in onze gemeente best een aantal jonge stellen zijn, getrouwd en ook nog niet getrouwd, lijkt het mij aardig dit jaar eens een huwelijkscursus te houden. Ik denk aan ongeveer vier of vijf avonden, waarin we gedeeltes uit het genoemde boek zouden kunnen bespreken. Concreet denk ik op dit moment aan dinsdagavonden, en in mijn agenda blikkend, kwam ik uit op de volgende data: 6 oktober, 27 oktober, 17 november en 8 december. Ik denk voor een eerste keer aan Diaconia, 20.00 uur. Noteer de data, en heb je belangstelling, wil je het mij vast even laten weten (06-15943838)? Wellicht zal ik ook nog wel een foldertje verspreiden, her en der.

Zoektocht
Hoi, zit je op de basisschool? Kom dan op zaterdag 19/9/2020 naar de startdag van het jeugdwerk. We gaan luisteren en leuke dingen doen en op ‘Zoektocht’. Diakonia 9.50-12.00 uur. Groetjes van alle juffen en meesters van het jeugdwerk

Avondmaal
Het is een bijzondere dienst geworden. Eén van u mailde me dat het tevoren op uw hart gebonden was, hoe er zo staat dat de Heere Jezus brood en wijn aan Zijn discipelen gáf. Precies dát, dat Hij het aanreikt méér nog dan dat wij het zelf nemen, kwam in de vorm die we door de nood gedwongen moesten kiezen, mooi tot uitdrukking. Ik hoop van harte dat we onder Gods nabijheid bijeen mochten zijn, en dat de Heere Jezus velen Zijn genade te proeven heeft gegeven, en dat velen daar doorheen ook mochten zien, dat de HEERE goed is, ook voor hen.
Dankbaarheid vervulde onze harten ook om de rust en de goede orde. Onze broeders hebben intensief nagedacht en voorzien in alles wat nodig was, tot aan speciale plankjes toe, waarin de bekertjes konden worden rondgedragen. Heel fijn. We hopen en bidden dat het Avondmaal vrucht mag dragen in het leven van velen.

Ontvangen
Op huisbezoek mocht ik €20,- ontvangen voor de kerk. Heel hartelijk dank!

In het binnenste
In het nieuwste deel van het verzameld werk van ds. G. Boer, ‘Verkondiging met volmacht’, is een leerzame preek opgenomen over de tekst ‘Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u’ (Ez. 36:27). De komst van Gods Geest in het binnenste is een grote gave, die van alles teweeg brengt. Eén van de dingen is dat het hart dan ook wel eens spontaan tot God kan uitgaan. Ik citeer: ‘U staat bijvoorbeeld in uw winkel, of u bent als huismoeder aan het werk, daar komt die Geest en maakt Gods Woord indachtig, Gods rechten indachtig, met levende aandacht. Deze aandacht is de praktijk der godzaligheid. De mensen zeggen allen dat zij het zo druk hebben. Het zal ook wel. Maar de Geest leert ook midden in het drukke leven. Hij geeft u wel de tijd om u terug te trekken’. Einde citaat. Ik hoop maar dat Gods Geest ook in onze tijd in het hart van velen mag worden uitgestort, zodat er midden op de dag van die momenten van ‘levende aandacht’ zijn, waarbij het hart uitgaat naar Hem, Die alleen onze ware rijkdom is, en aan Wiens zegen alles is gelegen. Laten we bidden dat de HEERE die Geest ook zondag weer zal willen geven aan velen, in het binnenste!

Met een hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
Ds. M. Kreuk

Zondag 6 september
10.00 uur    Ds. M. Kreuk, bediening Heilig Avondmaal
18.00 uur    Ds. M. Kreuk, dankzegging Heilig Avondmaal

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 25: 2 en 3
n.m.    Ps 103: 1

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Stichting De Hoop

Kinderoppas
Margreet van Maanen, Josefine van Maanen, Anne van Asperen, reserve: Mariete

Medeleven
Mevrouw Bruggeman-Slinger, Laantje van Battenoord 9 in Battenoord, heeft in het ziekenhuis een hartoperatie ondergaan. Hierbij is één van haar hartkleppen vervangen. Dit was ingrijpend. Maar de operatie mocht slagen, en zij mocht zelfs al na enige dagen weer thuiskomen! Grote dankbaarheid vervult het hart. We hopen en bidden dat uw hart nog lange tijd mag kloppen, en dat het ook steeds vervuld mag zijn met de liefde van en voor de Heere Jezus Christus, Die u dit alles geeft, en Die alleen uw hoop is, de Rots van uw heil in eeuwigheid!

Censura en Bezinning
Op DV donderdag 3 september zal er van 19.20 tot 20.00 uur Censura Morum worden gehouden in Activia, en vanaf 20.00 uur bezinningssamenkomst in Diaconia. Welkom allemaal!

Verkondiging
Zondagmorgen hopen we samen te luisteren naar Psalm 34:9 ‘Proef en zie dat de HEERE goed is, welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt’. Ik hoop van harte dat onze God ons Zijn nabijheid verleent, en dat het zo tot een waarachtig proeven en zien van Zijn goedheid mag komen, in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Dat Zijn verzoening ons allen ten deel mag vallen. In de avond kunnen we ons hart en leven dan laten vormen door de woorden van vers 12 tot 15 uit dezelfde psalm.  Laten we bidden dat God ons ook dan Zijn zegen zal bereiden.

Dankbaar
Dagenlang waren we er nog vol van, van alles wat God ons gaf in de bijzondere dienst van 23 augustus. De fijne groep van catechisanten die, door Gods Geest gedreven, uit liefde voor de Heere Jezus Christus, om Hem te eren, het geloof mocht belijden. Het Woord dat door de brief van Petrus tot ons kwam. Het mooie orgelspel en het zingen, binnen en buiten de muren van de kerk. Wij brengen dank aan God, Die ons dit alles gaf. Mocht onze God de catechisanten versterken en bevestigen in hun keuze. En mogen zij maar aldoor het fundament zien, dat God tot ons behoud heeft gelegd, in Zijn Zoon, de Heere Jezus.  We bidden dat de gemeenschap met de levende God jullie steeds zal worden verleend, door Zijn Heilige Geest. Ook wil ik hierbij onze hartelijke dank uitspreken aan allen die zich hebben ingespannen om deze bijzondere dienst mogelijk te maken, waaronder niet in de laatste plaats het college van kerkrentmeesters. Zowel binnen alsook buiten de muren van de kerk was alles tiptop in orde. Geweldig! Moge het zijn geweest tot eer van God en tot opbouw van velen, in het geloof.

Met hartelijke groet
Ds. M. Kreuk

Zingen
Zoals u hebt kunnen vernemen, is besloten dat voortaan in onze avonddiensten de gemeente weer mag zingen. We zingen dan steeds één couplet per zangmoment, en de gemeente wordt verzocht ingetogen te zingen. ‘Laten wij tezamen Zijn Naam roemen’! (Ps 34:4). In onze morgendiensten blijft het zingen beperkt tot de mensen op de eerste rij. Wilt u hieraan deelnemen, geeft u dit dan aan bij het betreden van het kerkgebouw.

Diaconia
Mocht de ruimte in het kerkgebouw helemaal zijn opgebruikt, dan is vanaf heden ook Diaconia beschikbaar als kerkruimte, met beeld en geluid. Zingen is in Diaconia helaas niet mogelijk.

Avondmaal
Omtrent de bediening van het Avondmaal ontvangt u bij deze Zaaier een inlegvel. Dit inlegvel verschijnt ook op de website. We willen u verzoeken hiervan goede kennis te nemen.

Gebedssamenkomst
Op woensdag 2 sept is er om 20.30 uur een gebedssamenkomst in Aktivia. In Exodus 17 lezen we dat Mozes’  armen gezamenlijk omhoog gehouden werden in de strijd tegen Amalek. Een bemoedigend en belangrijk  beeld over gebed!

Kinderkoor ‘de Regenboog’
Hallo jongens en meiden, de vakantie is weer voorbij. Het  Chr. Kinderkoortje  ‘de Regenboog ‘ hoopt weer te beginnen aan een nieuw zangseizoen. Heb jij ook zin om met ons mee te komen zingen, dan ben je van harte welkom. We zingen elke donderdagmiddag van 15.15 uur – 16.15 uur in de aula van Chr. Basisschool ‘de Bron’.  Je krijgt ook even wat lekkers. We beginnen op donderdag 3 september. Tot dan! Voor verdere info : marinke1966@gmail.com  of 0643447537.

Ouderavond catechese 14/9/2020
Beste ouders van catechisanten. Op maandagavond 14 september om 20:00 uur wordt u uitgenodigd voor een ouderavond over de catechese. Wilt u ook meedenken over het belang van catechese? Van harte welkom. Ds. Kreuk en het jeugdwerkteam

Collecte st. de Hoop
Vanuit de Bijbelse opdracht om er te zijn voor de naaste, biedt De Hoop-ggz professionele zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen. Hulp bij psychische klachten of bij verslaving is in de vorm van behandelgesprekken mogelijk in Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen. Daarnaast biedt De Hoop in Dordrecht ook klinische opname en beschermd- of begeleid wonen. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen!

Ontvangen
Dominee Kreuk ontving €20,- (waarvan €10,- voor de kerk en €10,- kerktelefoon) €20,- (waarvan €10,- diaconie en €10,- kerkrentmeesters) €15,- en €30,- voor de kerk, €10,- voor de kerktelefoon. Heel hartelijk dank!