Rommelmarkt 2015

Rommelmarkt Oude–Tonge, 4 en 5 september 2015

De veiling, de rommelmarkt, het paalzitten, het project “Nacht zonder dak” en de vele andere activiteiten hier omheen hebben van deze twee dagen een groot succes gemaakt. Al deze activiteiten hebben samen het prachtige bedrag van ruim 18.000 euro opgebracht. Om stil van te worden! Een deel van de opbrengst is bestemd voor stichting TEAR en een deel voor restauratiewerkzaamheden aan de kerk.

We mogen terugkijken op twee mooie, gezegende en heel gezellige dagen. Wat een inzet en enthousiasme van iedereen, heel bijzonder!

We willen iedereen die op welke manier dan ook betrokken is geweest bij deze dagen hiervoor hartelijk danken!

De Rommelmarktcommissie

Hieronder nog een aantal foto's: